WYBORY ELEKTRONICZNE

PRZEPROWADZANE ZA POMOCĄ SYSTEMU USOSWEB ALTERNATYWNIE DO GŁOSOWANIA PRZY POMOCY KART PAPIEROWYCH

LOGOWANIE

Zaloguj się na swoje indywidualne konto w systemie USOSweb, a następnie przejdź do zakładki „DLA WSZYSTKICH", po czym wybierz opcję "Wybory". Pamiętaj, że aby zagłosować należy zalogować się w głównym systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego - głosowanie w systemach USOSweb poszczególnych wydziałów nie będzie możliwe.

DOSTĘPNE WYBORY

Kliknij przycisk „Głosuj” obok głosowania. Możesz również kliknąć przycisk "Informacje", gdzie będziesz mógł zobaczyć kartę do głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wypełnij kartę do głosowania zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Możesz oddać nie więcej głosów niż liczba podana na instrukcji. Jeżeli zaznaczysz więcej kandydatów, Twój głos zostanie uznany za nieważny.

inne głosowania

Powtórz procedurę dla wszystkich głosowań, w których masz prawo głosu. Przy każdym z takich głosowań zobaczysz przycisk „Głosuj”.

PODSTAWA PRAWNA

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Regulamin Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała w sprawie trybu przeprowadzania wyborów w formie głosowania elektronicznego
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego