Uchwały Komisji Wyborczej kadencji 2020/2021

Uchwała-KW-nr-1

Uchwała-KW-nr-2

Uchwała-KW-nr-3

Uchwała-KW-nr-4

Uchwała-KW-nr-5

Uchwała-KW-nr-6

Uchwała-KW-nr-7

Uchwała-KW-nr-8

Uchwała-KW-nr-9

Uchwała-KW-nr-10

Uchwała-KW-nr-11

Uchwała-KW-nr-12

Uchwała-KW-nr-13

Uchwała-KW-nr-14

Uchwała-KW-nr-15

Uchwała-KW-nr-16

Uchwała-KW-nr-17

Uchwała-KW-nr-18

Uchwała-KW-nr-19

Uchwała-KW-nr-20

Uwaga co do uchwały nr 20 – zgodnie ze znowelizowanym w roku 2020 § 9 Ordynacji Wyborczej SS UW (zarządzenie nr 248 Rektora UW z dnia 27 listopada 2020 roku, Monitor UW z 2020 roku poz. 455) począwszy od roku akademickiego 2021/2022 Komisja Wyborcza określa swoją uchwałą już nie ogólną liczbę przedstawicieli jednostek w Parlamencie Studentów UW, lecz jedynie liczbę posłów. Parlament Studentów UW kadencji 2021/2022 łącznie liczyć będzie 80 przedstawicieli jednostek, gdyż do liczby 47 posłów określonej w przedmiotowej uchwale dodać należy 33 członków Parlamentu Studentów UW wywodzących swój mandat z rad samorządów studentów jednostek. Liczba członków Parlamentu Studentów UW reprezentujących jednostkę jest zgodnie z § 9 ust. 1 Ordynacji Wyborczej SS UW stała wynosząc jednego członka z jednej jednostki i jako taka nie podlega uregulowaniu w uchwale Komisji Wyborczej SS UW (§ 9 ust. 2 w zw. z ust. 1 Ordynacji Wyborczej SS UW).

Uchwała-KW-nr-21

Uchwała-KW-nr-22

Uchwała-KW-nr-23

Uchwała-KW-nr-24

Uchwała-KW-nr-25

Uchwała-KW-nr-26

Uchwała-KW-nr-27

Uchwała-KW-nr-28

Uchwała-KW-nr-29

Uchwała-KW-nr-30

Uchwała-KW-nr-31

Uchwała-KW-nr-32

Uchwała-KW-nr-33

Uchwała-KW-nr-34

Uchwała-KW-nr-35

Uchwała-KW-nr-36

Uchwała-KW-nr-37

Uchwała-KW-nr-38


Protokoły z posiedzeń Komisji Wyborczej kadencji 2020/2021

Protokół z I posiedzenia KW SS UW kadencji 2020/2021 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Protokół z II posiedzenia KW SS UW kadencji 2020/2021 z dnia 1 października 2021 roku