Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 września 2022 roku

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Regulamin Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 października 2022 roku

Regulamin Czynności Wyborczych Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do Regulaminu Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.