Komisja Wyborcza Samorządu Studentów

Sprawozdanie roczne kadencja 2014/2015 30 listopada 2015

Link do sprawozdania -> Link

 

Witamy

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (KW SS) jest organem przeprowadzającym i nadzorującym wybory m.in. do organów Samorządu Studentów UW w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Do wyłącznych kompetencji (tj. nie dzielonych z żadnym innym organem) Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW (KW SS) należy:

 • kontrolowanie działań Komisji Wyborczych jednostek, w tym przeprowadzania przez nie wyborów do organów Samorządu, Uniwersytetu i jednostek, takich jak:

 • Zarząd Samorządu Studentów jednostki (Zarząd jednostki organizacyjnej UW prowadzącej lub organizującej kierunek studiów, tj. wydziału, instytutu, katedry, kolegium, centrum, ośrodka lub studiów),
 • Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jednostki (Komisja jednostki),
 • Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Parlament),
 • rada wydziału,
 • rada wydziału w poszerzonym składzie (kolegium elektorów wydziału),
 • rada jednostki (instytutu, kolegium, centrum, ośrodka),
 • rada jednostki w poszerzonym składzie,

 • przeprowadzanie wyborów do ww. organów w jednostkach, w których nie powołano Komisji jednostki,
 • przeprowadzanie wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu,
 • przeprowadzanie wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Do kompetencji KW SS należy:

 • dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji
 • rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami,
 • ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza, w zgodzie z odpowiednimi przepisami.