Witaj na stronie internetowej Komisji Wyborczej
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego!

Informujemy, że kalendarz wyborczy na rok akademicki 2021/2022 opublikowany zostanie w pierwszych dniach października 2021 roku.

Obwieszczenia wyborów w poszczególnych jednostkach, zawierające szczegółowe informacje o liczbie mandatów do obsadzenia w organach i o terminie składania zgłoszeń kandydatur, opublikowane zostaną na co najmniej 10 dni przed dniem określonym w kalendarzu wyborczym jako dzień głosowania w jednostce.

Zapoznaj się z Informatorem Wyborczym
na rok akademicki 2020/2021!

AKTUALIZACJA INFORMATORA WYBORCZEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 NASTĄPI W PIERWSZYCH DNIACH PAŹDZIERNIKA!

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW jest organem Samorządu Studentów UW przeprowadzającym wybory do Rady Samorządu Studentów, Parlamentu Studentów UW, Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz wybory przedstawili studentów w Radzie Wydziału, Radzie jednostki, Radzie Dydaktycznej, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Do kompetencji Komisji należy również organizacja referendum jednostkowego.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW przeprowadza wybory zwykłe od 20 października do 15 listopada każdego roku. Po tym terminie, w przypadku wolnych mandatów w organach, Komisja przeprowadza wybory uzupełniające.

Komisja liczy dziewięciu członków wybieranych przez Parlament Studentów UW.

Obecnie członkami są:

  • Krzysztof Radziwon (WPiA) – przewodniczący
  • Oliwia Górecka (WDIiB) – wiceprzewodnicząca
  • Olga Meksuła (WZ) – sekretarz
  • Radosław Madajczak (WNPiSM)
  • Katarzyna Stankiewicz (WZ)
  • Paula Sieklicka (WPiA)
  • Julia Mazurkiewicz (WPiA)
  • Krzysztof Andrukowicz (WPiA)
  • Julia Górecka (WNE)