Witaj na stronie internetowej Komisji Wyborczej
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

OBWIESZCZENIA WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory uzupełniające do:

 • Rady Samorządu Studentów Wydziału Filozofii (1 mandat)
 • Rady Dydaktycznej nr 7 (kierunki: bioetyka; filozofia; International Studies in Philosophy) (6 mandatów)
 • Rady Wydziału Filozofii (1 mandat)

Głosowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu USOSweb UW odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2022 roku w godz. 08.00-08.00.

Zgłoszenia kandydatur należy składać do dnia 10 czerwca 2022 roku w godzinach pracy Biura ZSS UW. 

Szczegóły procedur wyborczych znajdują się w obwieszczeniach wyborczych dostępnych poniżej.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory uzupełniające do:

 • Rady Centrum Europejskiego (2 mandaty)

Głosowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu USOSweb UW odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2022 roku w godz. 08.00-08.00.

Zgłoszenia kandydatur należy składać do dnia 13 kwietnia 2022 roku w godzinach pracy Biura ZSS UW. 

Szczegóły procedur wyborczych znajdują się w obwieszczeniach wyborczych dostępnych poniżej.

W okresie egzaminacyjnej sesji letniej i wakacji letnich wybory przedstawicieli studentów nie są przeprowadzane.

obecnie brak zarządzonych wyborów

Zapoznaj się z Informatorem Wyborczym
na rok akademicki 2021/2022

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW jest organem wyborczym Samorządu Studentów UW przeprowadzającym wybory przedstawicieli studentów do Rady Samorządu Studentów, Parlamentu Studentów UW, Rady Mieszkańców Domu Studenta, Rady Wydziału, Rady Dydaktycznej, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Do kompetencji Komisji należy również organizacja referendum jednostkowego.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW przeprowadza wybory zwykłe od 20 października do 15 listopada każdego roku. Po tym terminie, w przypadku wolnych mandatów w organach, Komisja przeprowadza wybory uzupełniające.

Komisja liczy dziewięciu członków wybieranych przez Parlament Studentów UW.

Obecnie członkami są:

 • Krzysztof Radziwon (WPiA) – przewodniczący
 • Olga Meksuła (WZ) – wiceprzewodnicząca
 • Stanisław Mikusek (WPiA) – sekretarz
 • Julia Górecka (WNE)
 • Hubert Gromek (WH)
 • Julia Gryszpanowicz (WB)
 • Aleksandra Marczyńska (WNPiSM)
 • Mateusz Mossakowski (WPiA)
 • Wiktor Tokaj (WPiA)