Rady Samorządu Studentów

Rada jest organem samorządu na poziomie jednostki. Koordynuje działania samorządu oraz pełni funkcje reprezentacyjnie przy władzach jednostki.

Rady Dydaktyczne

Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu i uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia projektuje i monitoruje proces kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności realizuje zadania określone w Regulaminie Studiów.

Parlament Studentów

Najwyższy organ uchwałodawczym Samorządu. Parlament składa się z posłów wybieranych w trybie określonym w Ordynacji oraz przewodniczących Rad i Przewodniczącego Samorządu.

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu Studentów UW – przeprowadzającym i nadzorującym wybory min. do Rady Samorządu Studentów prowadzących lub organizujących kierunki studiów (tj. wydziały, instytuty, kolegia, centra), Parlamentu Studentów UW, Rady Wydziałów lub Rady jednostek, Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz przeprowadza wybory przedstawili studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory zwykłe od 21 października do 15 listopada, później odbywają się wybory uzupełniające.

Komisja liczy 9 członków, którzy są wybierani podczas Posiedzenia Parlamentu Studentów UW.

Obecnie członkami są:

  • Aleksandra Jeromin (WPiA) – Przewodnicząca
  • Radosław Madajczak (WNE) – Wiceprzewodniczący
  • Krzysztof Radziwon (WPiA) – Sekretarz
  • Oliwia Górecka (WDIiB)
  • Bartek Kawka (WNE)
  • Kamila Siatka (WPiA)
  • Paula Sieklicka (WPiA)
  • Katarzyna Stankiewicz (WZ)

Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszej stornie w zakładce “dokumenty”i przyniesiesz w godzinach pracy do biura Zarządu Samorządu Studentów UW, do pokoju 110.

Wyślij do nas wiadomość

Bądź w kontakcie

Znajdziesz nas:

pok. 104 w budynku ZSS

ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa

Skontaktuj się z nami:

komisjawyborcza@samorzad.uw.edu.pl

Telefon do Przewodniczącej Komisji Wyborczej Aleksandry Jeromin:

+48 505 445 414