Witaj na stronie internetowej Komisji Wyborczej
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego!

OBWIESZCZENIA WYBORCZE

Terminy wyborów uzupełniających:

- Rada Dydaktyczna IEiAK (WNKS)

10.12.2021 | 0.00-0.00

Zapoznaj się z Informatorem Wyborczym
na rok akademicki 2021/2022!

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW jest organem Samorządu Studentów UW przeprowadzającym wybory do Rady Samorządu Studentów, Parlamentu Studentów UW, Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz wybory przedstawili studentów w Radzie Wydziału, Radzie jednostki, Radzie Dydaktycznej, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Do kompetencji Komisji należy również organizacja referendum jednostkowego.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW przeprowadza wybory zwykłe od 20 października do 15 listopada każdego roku. Po tym terminie, w przypadku wolnych mandatów w organach, Komisja przeprowadza wybory uzupełniające.

Komisja liczy dziewięciu członków wybieranych przez Parlament Studentów UW.

Obecnie członkami są:

  • Krzysztof Radziwon (WPiA) – przewodniczący
  • Oliwia Górecka (WDIiB) – wiceprzewodnicząca
  • Olga Meksuła (WZ) – sekretarz
  • Katarzyna Stankiewicz (WZ)
  • Paula Sieklicka (WPiA)
  • Julia Mazurkiewicz (WPiA)
  • Julia Górecka (WNE)
  • Stanisław Mikusek (WPiA)
  • Aleksandra Marczyńska (WNPiSM)