Witaj na stronie internetowej Komisji Wyborczej
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego!

Informujemy o opublikowaniu

OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH

wyborów uzupełniających:

brak zarządzonych wyborów

Zapoznaj się z Informatorem Wyborczym
na rok akademicki 2020/2021!

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW jest organem Samorządu Studentów UW, przeprowadzającym wybory do Rady Samorządu Studentów, Parlamentu Studentów UW, Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz wybory przedstawili studentów w Radzie Wydziału, Radzie jednostki, Radzie Dydaktycznej, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW przeprowadza wybory zwykłe od 20 października do 15 listopada każdego roku. Po tym terminie, w przypadku wolnych mandatów w organach, Komisja przeprowadza wybory uzupełniające. W związku z przesunięciem w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na 15 października, w 2020 roku wybory zwykłe odbyły się między 26 października a 13 listopada.

Komisja liczy dziewięciu członków, wybieranych przez Parlament Studentów UW.

Obecnie członkami są:

  • Krzysztof Radziwon (WPiA) – Przewodniczący
  • Oliwia Górecka (WDIiB) – Wiceprzewodnicząca
  • Olga Meksuła (WZ) – Sekretarz
  • Radosław Madajczak (WNPiSM)
  • Katarzyna Stankiewicz (WZ)
  • Paula Sieklicka (WPiA)
  • Julia Mazurkiewicz (WPiA)
  • Krzysztof Andrukowicz (WPiA)