Uwaga! Od dnia 27 listopada 2020 roku składanie oświadczenia o wyborze jednostki wiodącej przy kandydowaniu do rady wydziału lub Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zostało zniesione.

Uwaga! Od dnia 6 października 2022 roku składanie przez przewodniczącego Rady Samorządu Studentów jednostki oświadczeń o objęciu mandatów przedstawiciela studentów jednostki w radzie jednostki oraz członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zostało zniesione. Pierwszy przewodniczący Rady Samorządu Studentów danej kadencji jest co do zasady z urzędu przedstawicielem studentów w radzie jednostki i posłem do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (§ 162 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Monitor UW z 2022 roku poz. 239).

Formularz zgłoszenia kandydata

Formularz zgłoszenia listy kandydatów

Candidate application form

List of candidates application form

Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach do rady mieszkańców

Formularz zgłoszenia listy kandydatów w wyborach do rady mieszkańców

Candidate application form in the elections to the residents’ council

List of candidates application form in the elections to the residents’ council

Formularz zgłoszenia męża zaufania

Union steward submission form

Wniosek-o-przeprowadzenie-wyborów-uzupełniających