Wzory zgłoszeń

Zgłoszenie kandydata

Wzór zgłoszenia osoby wyrażającej zgodę na start w wyborach

Zgłoszenie listy

Kandydaci mogą wystartować jako niezrzeszeni lub jako kandydaci z konkretnej listy

Zgłoszenie męża zufania

Każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, natomiast pełnomocnik listy może zgłosić 2 mężów

Oświadczenie o jednostce wiodącej

Bierne prawo wyborcze do Parlamentu oraz Rady Wydziału przysługuje studentowi Uniwersytetu w jego jednostce wiodącej. Student korzystający z biernego prawa wyborczego zobowiązany jest do dokonania wyboru jednostki wiodącej.

Oświadczenie o objęciu mandatu przez Przewodniczącego

Przewodniczący Rady niebędący posłem może z urzędu objąć́mandat członka Parlamentu. W terminie 3 dni od dnia wyboru, przewodniczący Rady składa oświadczenie o objęciu mandatu członka Parlamentu do przewodniczącego Komisji Wyborczej.

Wzory zgłoszeń - wybory do Kolegium Elektorów

KADENCJA 2018/2019

Sprawozdanie z rocznej działalności