WYDZIAŁ HISTORYCZNY (21.10):

Protokoły zbiorcze:

Protokół WH PS  Protokół WH RW

 

Okręg wyborczy nr 19

Protokół IArch PS   Protokół IArch RW   Protokół IArch RSS

Okręg wyborczy nr 20

Protokół IEiAK PS   Protokół IEiAK RW   Protokół IEIAK RSS

Okręg wyborczy nr 21

Protokół IHS PS   Protokół IHS RW   Protokół IHS RSS

Okręg wyborczy nr 22

Protokół IH PS   Protokół IH RW   Protokół IH RSS

Okręg wyborczy nr 23

Protokół IMuz PS   Protokół IMuz RW   Protokół IMuz RSS

 

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI (22.10):

Protokoły zbiorcze:

Protokół zbiorczy PS WSNSIR

 

Okręg wyborczy nr 62

Protokół RSS okręg wyborczy nr 62   Protokół PS okręg wyborczy nr 62

Okręg wyborczy nr 63

Protokół RSS okręg wyborczy nr 63   Protokół PS okręg wyborczy nr 63

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH (22.10):

Okręg wyborczy nr 30:

Protokół WNE PS   Protokół WNE RW   Protokół WNE RSS

 

CENTRUM NAUK SĄDOWYCH (23.10):

Okręg wyborczy nr 3:

Protokół RSS CNS

 

WYDZIAŁ CHEMII (23.10):

Okręg wyborczy nr 12:     

Protokół WChem RW   Protokół WChem RSS    Protokół-WChem-PS (wybory ponowne)               

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA (23.10):

Okręg wyborczy nr 64:

Protokół WZ PS   Protokół WZ RSS   Protokół WZ RW

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (24.10):

Okręg wyborczy nr 60:

Protokół WPiA PS   Protokół WPiA RW   Protokół WPiA RSS

 

WYDZIAŁ BIOLOGII (25.10):

Okręg wyborczy nr 11:

Protokół WB RSS   Protokół WB PS   Protokół WB RW

 

WYDZIAŁ FIZYKI (25.10):

Okręg wyborczy nr 16:

Protokół WFiz RW   Protokół WFiz RSS   Protokół WFiz PS

 

KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH (25.10):

Okręg wyborczy 8

Protokół MISMAP RS

 

DOM STUDENTA NR 1 (25.10):

Protokół DS1

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM (28.10):

Okręg wyborczy 9

Protokół UCBŚ RSS    Protokół UCBŚ RW

 

WYDZIAŁ GEOLOGII (28.10):

Okręg wyborczy 18

Protokół WG RSS   Protokół WG PS   Protokół WG RW

 

WYDZIAŁ ARTES LIBERALES (28.10)

Okręg wyborczy nr 10

Protokół WAL RSS

 

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII (29.10):

Protokoły zbiorcze:

Protokół-RW-zbiorczy     Protokół-PS-zbiorczy WNeo

 

Okręg wyborczy nr 35

Protokół IA PS   Protokół IA RSS   Protokół IA RW

Okręg wyborczy 36

Protokół IG PS   Protokół-IG-RSS (wybory uzupełniające)       Protokół IG RW     

Okręg wyborczy 37

Protokół IRom PS   Protokół IRom RSSProtokół IRom RW 2019

 

DOM STUDENTA NR 2 (29.10):

Protokół DS2

 

INSTYTUT AMERYK I EUROPY (30.10):

Okręg wyborczy 5

Protokół IAiE PS    Protokół IAiE RSS

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ (30.10):

Okręg wyborczy nr 2

Protokół CKNJOiEE RSS

 

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ (31.11)

Okręg wyborczy nr 24-28

 

Protokoły zbiorcze:

Protokół-RW-zbiorczy WLS   Protokół-PS-zbiorczy WLS

Protokół-RSS-zbiorczy ILS

 

Okręg wyborczy nr 24

Protokół-ILS SZTUR.-RW    Protokół-ILS SZTUR.-RSS    Protokół-ILS SZTUR.-PS

Protokół-ILS DOBRA-RSS    Protokół-ILS DOBRA-PS      Protokół-ILS DOBRA-RW

Okręg wyborczy nr 25

Protokół-KR-RW    Protokół-KR-RSS    Protokół-KR-PS

Okręg wyborczy nr 26

Protokół-KB-RW    Protokół-KB-RSS    Protokół-KB-PS

Okręg wyborczy nr 27

Protokół-KSIEŚW-RSS   Protokół-KSIEŚW-PS    Protokół-KSIEŚW-RW

Okręg wyborczy nr 28

Protokół-KU-RW    Protokół-KU-RSS    Protokół-KU-PS

 

DOM STUDENTA NR 3 (05.11):

Protokół DS3

 

KOLEGIUM MISH (05.11):

Okręg wyborczy nr 7

Protokół-MISH-RSS   Protokół-MISH-PS (ponowne liczenie)    Protokół-MISH-RK   

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI (06.11)

Okręg wyborczy nr 29

Protokół-WMIM-RW    Protokół-WMIM-PS     Protokół-WMIM-RSS

 

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNY (06.11)

Okręg wyborczy nr 17

Protokół WGiSR RW   Protokół WGiSR RSS    Protokół WGiSR PS

 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY (07.11)

Okręg wyborczy nr 42a

Protokół-WO-PS    Protokół-WO-RW     Protokół-WO-RSS

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY (07.11)

Okręg wyborczy nr 54

Protokół-WPed-RW    Protokół-WPed-PS    Protokół-WPed-RSS

 

DOM STUDENTA NR 4 (08.11)

Protokół DS4

 

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI i BIBLIOLOGII (12.11)

Okręg wyborczy nr 13

Protokół-WDIB-RSS         Protokół-WDIB-PS

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII (12.11)

Okręg wyborczy nr 61

Protokół-WPsych-RSS      Protokół-WPsych-PS     Protokół-WPsych-RW

 

WYDZIAŁ POLONISTYKI (13.11)

Protokoły zbiorcze:

Protokół-WPOL-PS             Protokół-WPOL-RW

 

Okręg wyborczy nr 55

Protokół-RSS-okręg55    Protokół-RW-okręg55   Protokół-PS-okręg55

Okręg wyborczy nr 56

Protokol-RW-okreg56    Protokół-PS-okręg56  

Okręg wyborczy nr 57

ProtokółPS-okręg57    Protokół-RSS-okręg57     Protokol–RW-okręg57

Okręg wyborczy nr 58

Protokół-RW-okręg58    Protokół-PS -okręg58

Okręg wyborczy nr 59

Protokół-PS-okręg59    Protokół-RW-okręg59   

 

CENTRUM EUROPEJSKIE (13.11)

Okręg wyborczy nr 1

Protokół-CE-RCE     Protokół-CE-RSS

 

EUROPEISTYKA (13.11)

Okręg wyborczy nr 65

Protokół-E-RSS

 

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH (14.11)

Protokoły zbiorcze:

Protokół-PS-zbiorczy WNPISM-2019     Protokół-RW-zbiorczy WNPISM-2019 

 

Okręg wyborczy nr 31

Protokół-RW-okreg 31- WNPISM       Protokół-OKRĘG 31-RSS ponowne   Protokół-OKRĘG 31-PS     

Okręg wyborczy nr 32

Protokół-OKRĘG 32-RSS   Protokół-RW-okreg 32- WNPISM   Protokół-OKRĘG 32-PS   

Okręg wyborczy nr 33

Protokół-OKRĘG 33-RSS   Protokół-RW-okreg 33- WNPISM   Protokół-OKRĘG 33-PS

Okręg wyborczy nr 34

Protokół-OKRĘG 34-RSS   Protokół-RW-okreg 34- WNPISM   Protokół-OKRĘG 34-PS

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII (15.11)

Protokoły zbiorcze:

Protokół-PS-zbiorczy WFIS Protokół-RW-zbiorczy WFIS

 

Okręg wyborczy nr 14

Protokół-IS-PS       Protokół-IS-RW     Protokół-IS-RSS

Okręg wyborczy nr 15

Protokół-IF-RW    Protokół-IF-RSS (Wybory ponowne)  Protokół-IF-PS   

 

DOM STUDENTA NR 6 (15.11)

Protokół DS6