Kamil Bonas
Przewodniczący Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
Aleksandra Jeromin
Wiceprzewodnicząca Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
Jakub Nowak
Sekretarz Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Zarządzania UW)
Klaudia Kowalczyk
Członkini Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Prawa i Administracji)
Patryk Kowalczyk
Członek Komisji Wyborczej SS UW (Instytut Nauk Politycznych)
Natalia Napiórkowska
Członkini Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Zarządzania UW)
Izabela Podgórska
Członkini Komisji Wyborczej SS UW (Instytut Europeistyki)
Hubert Krasuski
Członek Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
Filip Smoczkiewicz
Członek Komisji Wyborczej SS UW (Wydział Zarządzania UW)