KOMPETENCJE

Do wyłącznych kompetencji (tj. nie dzielonych z żadnym innym organem) Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW (KW SS) należy:

 1. kontrolowanie działań Komisji Wyborczych jednostek, w tym przeprowadzania przez nie wyborów do organów Samorządu, Uniwersytetu i jednostek, takich jak:
  • Zarząd Samorządu Studentów jednostki (Zarząd jednostki organizacyjnej UW prowadzącej lub organizującej kierunek studiów, tj. wydziału, instytutu, katedry, kolegium, centrum, ośrodka lub studiów),
  • Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jednostki (Komisja jednostki),
  • Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Parlament),
  • rada wydziału,
  • rada wydziału w poszerzonym składzie (kolegium elektorów wydziału),
  • rada jednostki (instytutu, kolegium, centrum, ośrodka),
  • rada jednostki w poszerzonym składzie,
 2. przeprowadzanie wyborów do ww. organów w jednostkach, w których nie powołano Komisji jednostki,
 3. przeprowadzanie wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu,
 4. przeprowadzanie wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Do kompetencji KW SS należy:

 • dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji
 • rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami,
 • ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza, w zgodzie z odpowiednimi przepisami.